Invitatie sedinta CL 09.08.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 09 august 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  15, având următorul :În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 09 august 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  15, având următorul :
P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 123/2015 privind reglementarea funcționării Târgului de produse industriale noi și a Târgului de produse tradiționale second -hand
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 30.000  lei în vederea participării  Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de  Asociaţia Casa Pro Urbis , AS Bike & Run Petroşani, Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Petroşani, Salvamont Petroşani, Crucea Roşie Petroşani, Toma Coconea şi Avram Iancu, la I  ediţie a concursului ,, Petroşani -Parâng Trail Run” din data de 16.09.2017
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municpiului Petroșani în calitate de coorganizator alături de S.C. Media Press Event SRL la organizarea manifestării ,, Festivalul Berii” în perioada 18-20 august 2017
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,  09 august  2017

PRIMAR, FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed