Invitatie sedinta CL 09.06.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de  9 iunie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  15, având următorul :

 

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

 

 

1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

                                    Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

                          

 

 

 

     Petroşani, 5 iunie 2015

 

 

PRIMAR,

FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

 

Comments are closed