Invitatie sedinta CL 09.01.2017

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 9 ianuarie 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 11, având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,  6 ianuarie 2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed