Invitatie sedinta CL 08.12.2015

În temeiul dispozițiilor art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 8 decembrie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00, având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 7 decembrie 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB RI

Comments are closed