Invitatie Sedinta CL 08.08.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 8 august 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1 Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.122/2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii a două parcele de teren în suprafaţă de 485 mp. notată în CF nr.65335 Petroşani, nr. cad. 65335 şi 1962 mp., notată în CF nr.65336 Petroşani, nr. cad. 65336, din domeniul privat al municipiului Petroşani în domeniul public al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.997/31.07.2003 şi nr.2125/10.11.2014, încheiate cu dl.Popescu Nicolae-Constantin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.189/02.08.1993, încheiat cu dl.Suceveanu Cornel Ioan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2151/30.12.2014, încheiat cu dl.Suciu Gheorghe Dănuţ..
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.204/02.08.1993, încheiat cu dl.Bar Zeno Nicolae.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.206/02.08.1993, încheiat cu d-na Chelaru Livia Elena.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2518/05.01.2018, încheiat cu dl.Trană Florin Constantin şi dl. Vieru Cătălin Daniel.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.244/10.08.1993, încheiat cu d-na Liciu Maria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.195/02.08.1993, încheiat cu dl. Roşca Mihai Radu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2170/25.02.2015, încheiat cu dl. Stelli Ştefan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.180/29.07.1993, încheiat cu d-nii Paszternak Lucian, Paszternak Iosif şi d-na Paszternak Margareta.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1285/19.12.2008, încheiat cu d-na Iloiu Mirela, d-na Iloiu Cornelia şi dl. Iloiu Sorin Radu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1298/07.03.2008, încheiat cu d-na Stratulat Liliana.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1001/18.11.2003, încheiat cu dl. Ivan Alexandru Mircea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 230/10.08.1993, încheiat cu dl.Appel Francisc.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1124/21.03.2006, încheiat cu dl. Blându Vasile.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 220/02.08.1993, încheiat cu dl. Holinger Vasile Sorin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1071/14.07.2005, încheiat cu d-na Chelariu Simona Georgeta.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.248/10.08.1993, încheiat cu d-na Chelariu Simona Georgeta.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1352/21.08.2008, încheiat cu dl. Lovas Cristian.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1041/13.12.2004, încheiat cu d-na Delurinţu Emilia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 1849/01.10.2012, încheiat cu S.C. Mito Edil S.R.L..
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2572/20.07.2018, încheiat cu dl. Dogaru Gheorghe Bogdan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1894/01.02.2013, încheiat cu dl. Nedu George.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.235/10.08.1993, încheiat cu dl. Papa Ioan Roman.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.860/12.05.1999, încheiat cu S.C. Enel Distribuţie Banat S.A., actuală E-Distribuţie Banat S.A..
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2487/19.09.2017, încheiat cu d-na Oden Elena şi dl.Oden Mehmet Sener.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1788/30.03.2012 şi nr.1971/27.08.2013, încheiate cu S.C. Profil Electro Prestcom S.R.L. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.199/02.08.1993, încheiat cu dl. Mitroi Gheorghe.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.198/02.08.1993, încheiat cu dl. Crăciunescu Ion.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al HCL nr.196/2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 495 mp., situat în strada Anghel Saligny, nr.36, notat în CF nr.64123 Petroşani, nr. cadastral 670, nr.top.584/1/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1243 mp., situat în strada Anghel Saligny, nr.36, notat în CF nr.64123 Petroşani, nr. cadastral 670, nr.top.584/1/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 7 august 2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed