Invitatie sedinta CL 08.07.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 8 iulie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 5 din HCL 168/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,a amplasamentului Cinematograf Victoria si teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Reabilitarea și modernizarea cinematografului „VICTORIA” din municipiul Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 7 iulie 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed