Invitatie Sedinta CL 08.01.2019

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 8 ianuarie 2019 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 13, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 07.01.2019

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed