Invitatie sedinta CL 07.12.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 7 decembrie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12, având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  local al Municipiului Petroşani .

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

                                 Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 Petroşani, 06.12.2017

 PRIMAR,

 FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed