Invitatie sedinta CL 07.12.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 7 decembrie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

           P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

        1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului  pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

      2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroșani

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

     3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii  al   Municipiului Petroșani . 

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

      4.Proiect de hotărâre privind  suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

      5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60.000 lei în vederea premierii cuplurilor care au împlinit cel puţin 50 ani, respectiv 60 ani de căsătorie, precum şi a elevilor şi sportivilor din municipiul nostru care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii sportive naţionale şi internaţionale.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

       6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor la HCL nr.311/2015 şi HCL nr. 312/2015.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 

   7.Proiect de hotărâre pentru  aprobarea repartizării unei  locuinţe  din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia  Administrarea  Domeniului Public şi Privat.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 

       Petroşani, 6  decembrie  2016

 

PRIMAR,

 FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

 

Comments are closed