Invitatie sedinta CL 07.04.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 7 aprilie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 11, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.140 lei în vederea susţinerii echipei de rugby de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani, care va participa la etapa zonală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar,în perioada 8-9 aprilie, la Timişoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumei aprobate prin HCL 84/2015 cu suma de 400 lei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,6 aprilie 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed