Invitatie sedinta CL 07.03.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 7 martie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială,,I.G.Duca” al evenimentului ,,United through Traditional Drama and Special Olympics Games” din cadrul proiectului Erasmus + în perioada 14-18.03.2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2016 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 4 martie 2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed