Invitatie Sedinta CL 06.12.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 6 decembrie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 al HCL nr.404/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 79.500 lei în vederea organizării Revelionului 2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 6 decembrie 2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed