Invitatie sedinta CL 05.10.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 5 octombrie 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 5 octombrie 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :           P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului  local al Municipiului Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice  și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii  al   Municipiului Petroșani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Împrumuturilor Interne al Municipiului Petroşani pe anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,  5 octombrie 2017
PRIMAR, FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

 

Comments are closed