Invitatie sedinta CL 04.07.2017

 

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 4 iulie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 , având următorul :În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 4 iulie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 , având următorul :
P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

  1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului  local al Municipiului Petroşani . Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat nr.9/1169/2.03.2016 aprobat prin H.C.L. nr. 43/2016. Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului “ Spatiu administrativ “ situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 90.Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local. Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 5. Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

     Petroşani, 03.07.2017

PRIMAR, FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

 

Comments are closed