Invitatie sedinta CL 04.07.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de   4 iulie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  15 având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind  organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/17.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 30 iunie  2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed