Invitatie sedinta CL 04.05.2017

    În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 4 mai 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  15, având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  alocării din bugetul local a sumei de 155.000 lei în vederea organizării ,, Zilelor Municipiului Petroşani” ediţia a XVI-a, în perioada 31.05-04.06.2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării  din bugetul local a sumei de 88.500 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind   aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea asigurării cheltuielilor legate de transportul reprezentanţilor Ansamblului ,,Jienii Petroşanilor “ la cea de a 50-a ediţie a Festivalului Naţional  Pastoral ,,Urcatul oilor la munte”, la Novaci, în luna mai 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 98 mp.situat în str. Livezeni, nr.3, către dl. Fâciu Drăgan Nicolae -Ciprian şi d-na Danciu Irina Elena.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre pentru  modificarea art.4, lit. a din anexa la H.C.L.nr.193/2014 privind  aprobarea  metodologiei pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social .
Iniţiator : Consilier local
Rad Mihail Marius

Petroşani,  3 mai 2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed