Invitatie sedinta CL 03.11.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 3 noiembrie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Extindere reţea gaze naturale presiune redusă pentru solicitant Colegiul Naţional Mihai Eminescu din municipiul Petroşani,str. 1 Decembrie 1918, nr.7, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Extindere reţea gaze naturale presiune redusă pentru solicitant Colegiul Naţional de Informatică Carmen Sylva din municipiul Petroşani, str. Slătinioara, nr.10, judeţul Hunedoara” .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman Axa 6- ,,Educaţie şi competenţe”ˇApelul de proiecte nr.4 Programul ,,Şcoala pentru toţi”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 2 noiembrie 2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed