Invitatie sedinta CL 03.11.2015

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 3 noiembrie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2016.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

                            Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 30 octombrie 2015

 PRIMAR,

FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed