Invitatie sedinta CL 01.06.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 1 iunie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  15 având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 2 PN – Corp B , din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică Colegiul National de Informatica Carmen Sylva din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică sediul pimăriei municipiului Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.10434/2016, încheiat cu Asociaţia ,,Doctor Clown” din Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,  31 mai  2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed