Invitație ședință C.L. 21.12.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 21 decembrie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2017.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne
al Municipiului Petroşani pe trim IV 2017.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap grav pe anul 2018.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat până la data de 31.12.2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22,45 mp. situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Organizaţia Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.19114/2012 încheiat cu A.D.I. ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

14.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,, Iancu Avram – Marius” Bazinului de înot didactic şcolar din Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Planul de activitate al Comisiei pentru probleme de apărare ( CPA ) în anul 2018 şi Analiza activităţii de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare pe anul 2017.

17.Diverse

Petroşani,14.12.2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed