Invitație ședință C.L. 09.01.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 9 ianuarie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de funcţionare şi dezvoltare pe anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre pentru completarea prevederilor art.1 al HCL nr.327/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 08.01.2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed