Invitatie sedinta CL 27.08.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 27 august 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 14, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 19.500 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în luna octombrie 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.500 lei în vederea organizării ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Dezvoltare Locală a Municipiului Petroşani pe perioada 2014-2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre pentru completarea prevederilor art.71 din HCL nr.18/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara a spaţiului situat în str. Constructorul, nr.2, în suprafaţă de 12,41 mp.,pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8 .Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara a spaţiului situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă, în suprafaţă de 226,54 mp., pe o perioadă de 1 an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului “ Spatiu administrativ “ situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 1037/24.01.2007 a imobilului construcţie situat în Petroşani, str. Coasta nr.9 ( fosta Staţie de montă) cu 2 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11..Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3024 mp. situat în str. Dâlja Mare, nr.56.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 572 mp. situat în str. Dâlja Mare, nr. 35/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Diverse
Petroşani, 20 august 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed