Invitatie sedinta CL 31.03.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 31 martie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2014-2015 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor decembrie 2014-februarie 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.800 lei în vederea premierii unor veterani de război.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.500 lei în vederea organizării acţiunii de ecologizare ,,Ziua Verde”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei, în vederea organizării celei de-a IV-a ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”, în colaborare cu Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”, din data de 6 aprilie 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea editării şi tipăririi volumului ,,Meseria de părinte” şi ghidului,,Drepturile copiilor” aparţinând autoarelor : Muntean Lucica Dina, Tutunaru Laura, Epure Mariana şi Turlă Mirela.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 800 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Uniunea Democratică Culturală a Romilor Valea Jiului a manifestărilor dedicate ,,Zilei Internaţionale a Romilor”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială-Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Zi pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate ,,Maria Stein” Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/17.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei 1 la HCL nr.375/2014 privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun în Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei 2 la HCL 341/2014 privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic şcolar” situat in Municipiul Petroşani, str.Oituz şi a tarifelor ce se vor aplica în desfăşurarea activităţii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14. Proiect de hotărâre pentru completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.192/2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16 .Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Colegiul Tehnic,,Dimitrie Leonida” Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Colegiul Economic,,Hermes” Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Şcoala Gimnazială nr.7 Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor
disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.10/2006, încheiat cu S.C.NIBAS 2003 S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.27/2005 încheiat cu S.C.BRYAN IMPEX S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.7/2004, încheiat cu dl. Petroşca Pavel Mircea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.85/2010, încheiat cu dl. Petroşca Pavel Mircea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.35/2008 încheiat cu dl.Muntean Antohi Ionel.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.19/78/2002 încheiat cu d-na Remescu Alexandrina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale , locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a statului în proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25,30 mp. în vederea extinderii locuinţei din str. Peştera Bolii, nr.3, ap.6, către Tima Terezia, proprietara acesteia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 7,20 mp..situată în str. Aleea Florilor, bl.3, sc.3, ap.3, parter, în scopul amenajării şi extinderii unui imobil şi schimbarea destinaţiei din locuinţă în cabinet stomatologic.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

33.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.250/2012, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Tudor Vladimirescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 86 mp. situat în str. Micu Klein, nr.54/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 39 mp. situat în str.1 Mai, nr.24 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

36.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a telescaunului vechi şi a celorlalte rezultate ale implementării Proiectului ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng” către S.P.A.D.P.P.- Serviciul administrarea domeniului schiabil Parâng.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe percepute de Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani – Culte/servicii religioase” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea culte religioase, precum şi a „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani – Servicii sportive” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii sportive.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

40.Proiect de hotărâre privind reglementarea trecerilor de pietoni de pe raza Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Consilier local,
Florin Mârza

41. Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Petroşani pentru perioada 01.01.2014-30.09.2014.

42. Situaţia privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Petroşani în anul 2014.

43.Diverse

Petroşani, 25. 03.2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed