Invitatia nr. 9 din 9-4-2014

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 9 aprilie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Imprumuturilor Interne al Municipiului Petrosani pe anul 2014
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea susţinerii unei părţi din cheltuielile de transport necesare deplasării Ansamblului folcloric ,,Parângul” la a X-a ediţie a Festivalului de Cultură şi Folclor care va avea loc în Turcia în perioada 15-21.05.2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.600 lei în vederea sprijinirii participării echipelor de rugby de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, faza zonală, ce se va desfăşura la Timişoara, în perioada 11-12.04.2014, respectiv 25-26.04.2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Teatru Dramatic ,,I.D. Sîrbu”, al celei de a doua ediţii a manifestării ,,Festivalul vostru, al adolescenţilor!”, în perioada 9-11 mai 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 700 lei în vederea organizării unei manifestări prilejuite de Ziua de 9 Mai-Ziua Europei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe sociale , a unei locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 8 aprilie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed