Invitatia nr. 9 din 6-4-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 06 aprilie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului NICOLAE MANOLESCU.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun Petroşani-Várpalota
pentru anul 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Petroşani cu Judeţul Hunedoara, prin Serviciul Public Judeţean Salvamont Hunedoara în vederea realizării în comun a acţiunilor de ,,Salvare montană în zona turistică Parâng”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia Thumende Valea Jiului a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 39,17 mp., pe o perioadă de 1 an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 05 aprilie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed