Invitatia nr. 9 din 28-3-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 martie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Petroşani pentru anul 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sume de 5.000 lei, în vederea organizării unor acţiuni de ecologizare, cu ocazia sărbătoririi, în luna aprilie 2013, a zilei instituite prin HCL 59/2012, denumită generic ,,Ziua Verde” .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sume de 8.000 lei, în vederea organizării unor acţiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2013, a zilei denumită generic ,,Ziua Familiei”, instituită prin HCL 58/2012
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei, în vederea organizării celei de-a doua ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”, în colaborare cu Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”, din data de 3 aprilie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.700 lei, în vederea organizării unui workshop cu tema ,,Exploatarea resurselor minerale convenţionale în contextul dezvoltării durabile” în perioada 18-19.04.2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 25.500 lei, în vederea organizării unui spectacol intitulat ,,Hristos a Înviat !” în data de 26.04.2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.087 lei, în vederea realizării unei expoziţii permanente dedicată lui Constantin Brâncuşi la Muzeul Mineritului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.400 lei în vederea organizării concursurilor ,,Cu viaţa mea apăr viaţa” şi ,,Prietenii Pompierilor” ce vor avea loc la Petroşani, în luna aprilie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2013 încheiată cu Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani-Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani-Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de zi pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate ,,Maria Stein” Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani-Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Asociaţia Umanitară şi Etnografică ,,SF. VARVARA”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Unităţii municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi a modificărilor intervenite în structura funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind completarea H.C. L. nr.375/2012 privind aprobarea impozitelor
şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere în zona pietonală a municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.33/2008 privind instituirea unor contravenţii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind interzicerea folosirii modalităţii de colectare a gunoiului menajer în sistemul toboganelor pentru ghenele blocurilor din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie către dl. col. (r) dr. Tabacu Aurel a unei suprafeţe de teren de 100 mp. în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Aşezământul Providenţa Divină-Iulian Misionarul” a imobilului Pavilion B -magazie-P+2 situat în str. T.Vladimirescu nr.16 şi a terenului în suprafaţă totală de 1960 mp. ,notat în CF61795 Petroşani, nr. cadastral 1700, 1700-C3, pe o perioadă de 1 an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 27,73 mp.situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.90, către Partidul ,,Forţa Civică” pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilelor situate în str. 1 Mai, nr.1 şi nr.3 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.40/2008 privind stabilirea sumei alocate pentru telefoanele mobile achiziţionate pentru consilierii locali.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25 mp., situat în str. Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp. situată în str. Al. Poporului, în scopul extinderii unui spaţiu comercial.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 30 mp., situat în str. Aviatorilor-Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp., situată în str. 1 Decembrie 1918( în spatele Poştei).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp. , situată în str. 1 Decembrie 1918 ( zona Poştei).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
31.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui DUMITRU FLORIN ŢURNĂ.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Raportul anual privind starea economică,socială şi de mediu a municipiului Petroşani pe anul 2012.

33. Situaţia privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al municipiului Petroşani în anul 2012.

34.Diverse

Petroşani,22 martie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed