Invitatia nr. 8 din 31-3-2014

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 31 martie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2013
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi al Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2013-2014 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2014 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea organizării unor acţiuni de ecologizare, cu ocazia sărbătoririi, în luna aprilie 2014 a zilei instituite prin HCL 59/2012, denumită generic ,,Ziua Verde”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.700 lei în vederea organizării celei de-a III-a ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”în colaborare cu Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida , în data de 8.04.2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.300 lei în vederea asigurării transportului delegaţiilor străine de la Petroşani la Deva şi retur, în zilele de 2, respectiv 3 aprilie 2014, ce vor participa la un proiect iniţiat de Şcoala Gimnazială Nr.7.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.800 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestărilor dedicate ,,Zilei Internaţionale a Romilor”, alături de Uniunea Democratică Culturală a Romilor din Valea Jiului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor noiembrie 2013- februarie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de atribuire aferentă procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare care se va derula
prin licitatie deschisă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Clubului Sportiv Municipal Petroşani în ,,Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru închirierea terenurilor agricole din municipiul Petroşani pe anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.1920/2013 încheiat cu Asociaţia ,,Aşezământul Providenţa Divină-Iulian Misionarul”, cu 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.1007/2004 încheiat cu S.C.Fantastic Comalim S.R.L..
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale , locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar care aparţin patrimoniului public şi privat al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu comercial” situat în Zona Rusu, staţie aşteptare Telescaun.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu de depozitare P.T. Nr.23” situat în str. Vişinilor..
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu administrativ” situat în str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 33,5 mp. situată în str.Nicolae Bălcescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str. Independenţei
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 29 mp. situată în str. Independenţei, zona PT4
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 100 mp. situată în str. Păcii, F.N.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp. situat în strada Nicolae Bălcescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă in zona turistică Parâng.
Iniţiatori: Viceprimar Niţă Dorina Veronica
Consilier local Drăgoescu Petru

28. Proiect de hotărâre privind diminuarea cuantumului indemnizaţiilor pentru membrii Consiliului local al municipiului Petroşani şi repartizarea sumelor astfel rezultate pentru majorarea cuantumului burselor școlare în unităţilede învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator: Consilier local
Stepan Nicu Daniel

29. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Petroşani.

30.Modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani pentru anul 2013.

31.Diverse

Petroşani, 24 martie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed