Invitatia nr. 8 din 29-3-2012

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 29 martie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului Împrumuturilor Interne al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.760 lei în vederea organizării concursurilor ,,Cu viaţa mea apăr viaţa” şi ,,Prietenii Pompierilor” ce vor avea loc la Petroşani, în 6 aprilie 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea premierii sportivei Sandu Sorina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea sprijinirii participării echipei de handbal – fete de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, faza zonală, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 30.03.2012-01.04.2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind implicarea Consiliului Local în calitate de coorganizator,alături de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara , al concursului de matematică ,,Traian Lalescu” şi alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea organizării celei de a XXVI-a ediţii a acestuia, la Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.57/2012 privind aprobarea Agendei cultural-artistice şi sportive pentru anul 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea susţinerii demersului Asociaţiei de Ecologie Petro – Aqua privind reclasificarea categoriei în care este încadrată în prezent Peştera Bolii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii ,,Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă şi canalizare în municipiul Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind constituirea unităţii locale de sprijin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.227/2006.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr.5294/09.04.2009 încheiat între Municipiul Petroşani şi S.C. Z.M.K. S.R.L. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Clubul Columbofil Petroşani a spaţiului situat în str. Constructorul, nr.2, în suprafaţă de 16,65 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Română ,,Sfântul Prooroc Ilie” a imobilului fostei Şcoli generale nr.3 Dărăneşti şi a terenului în suprafaţă totală de 1947 mp. din care 600 mp.suprafaţă construită ,notat în CF 60824 Petroşani, nr. cadastral 60824-C1, pe o perioadă de 10 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilelor clădire şi teren notate în CF nr.108 Petroşani, nr. topo 764/2/1/2 din domeniul public în domeniul privat al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui abator de capacitate mică în cadrul Pieţei Centrale Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor, pentru închirierea terenurilor agricole din municipiul Petroşani pe anul 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 28 mp. situat în str. Aviatorilor, zona bl.1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp. situată în str. Nicolae Bălcescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 15 mp. situată în str. Al. Trandafirilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 365 mp. situată în str. Griviţa Roşie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 100 mp. notat în CF 62589 Petroşani, situat în strada Funicularului, nr.25.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 141 mp. notat în CF 62650 Petroşani, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, nr.23/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 60 mp., situat în strada Aviatorilor, nr.7.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 98 mp., notat în CF 62480 Petroşani, situat în strada N.Bălcescu (în spatele bl.92 din str.1 Decembrie 1918).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp., situat în strada N.Bălcescu, garaj nr.899 (în spatele Poştei).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 935 mp., notat în CF 62081 Petroşani, situat în strada N.Bălcescu, nr.10.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 590 mp., situat în strada Vasile Alecsandri, nr.6.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1000 mp., situat în strada Poienilor, nr.20.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

35.Proiect de hotărâre pentru revocarea art.4, 5, 7, 8 din HCL 130/2006 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor terenuri către tineri pentru construirea de locuinţe proprietate personală.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

36. Raportul de activitate al Viceprimarului municipiului Petroşani pe anul 2011.

37. Situaţia privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Petroşani în anul 2011.

38.Diverse

Petroşani,23 martie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed