Invitatia nr. 8 din 20-3-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 20 martie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor art.3 litera b) din H.C.L 289/2010 modificata si completata prin HCL 232/2011, privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local si/sau asigurarii fondurilor necesare co-finantarii proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor septembrie 2012-februarie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe centrele de execuţie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea organizării concursului sportiv ,,Cupa Salvamont Petroşani” , în perioada 23-24 martie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 19 martie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed