Invitatia nr. 7 din 7-3-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 7 martie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Petroşani care vor funcţiona în anul şcolar 2013-2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind completarea Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Petroşani cu reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 06 martie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed