Invitatia nr. 7 din 29-2-2012

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 29 februarie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi a serviciilor publice subordínate Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii ,,Sfânta Varvara” Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventie definitive pentru acordarea de servicii de asistentă socială pe anul 2012 încheiată cu Asociaţia de Voluntariat ,, Casa Pollicino”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale incheiat intre Consiliul Local al municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizatia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia –Centrul de Zi pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate – ,,Maria Stein” Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6..Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2011 – 2012 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea editării şi tipăririi cărţii ,,Petroşani-Oglinda Timpului” a autorului Genu Tuţu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 150 lei cu ocazia zilei de 8 Martie pentru fiecare dintre angajatele Primăriei Municipiului Petroşani şi ale Serviciilor publice locale finanţate din bugetul local şi din venituri proprii .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-artistice şi sportive pentru anul 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei zile denumită generic ,,Ziua Familiei”, ce va fi sărbătorită anual, pe 15 mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11..Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei zile denumită generic ,,Ziua Verde”, ale cărei acţiuni vor avea loc în fiecare an, în luna aprilie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
12.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor noi denumiri pentru anumite unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţionării Liceului Tehnologic,,Apllonius” cu forma de învăţământ frecvenţă redusă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 4.042,44 lei, pentru locuinţele proprietate privată a municipiului Petroşani, situate în str. Saturn,bl.2, ap.7 şi ap.73 şi str. Funicularului, nr.21/5.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor decembrie 2011 şi ianuarie 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre pentru aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a unor persoane fizice.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor bunuri proprietate publică ce aparţin domeniului schiabil din zona turistică Parâng.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directa a doua parcele de teren cu suprafeţele de 10 mp. fiecare, situate in str. Nicolae Balcescu, nr. 10 – Piaţa Agroalimentară Centrală.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11,7mp. situată în str. Timişoara (în spatele Poştei).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7,20 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri din proprietatea privată a Statului in proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului in suprafata totală de 20 mp, situat in strada Aleea Trandafirilor, amplasament, nr.7, garaj nr.10.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata totală de 26 mp , situat în strada 9 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.4540/2009 încheiat cu Asociaţia Pensionarilor Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 62,40 mp. situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90 către Partidul Naţional Liberal pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind abrogarea alin.4 al art.1 din HCL nr.31/2010 privind avizarea structurii unităţilor şcolare cu personalitate juridică de pe raza Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Diverse

Petroşani,23 februarie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed