Invitatia nr. 7 din 14-3-2014

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 14 martie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 13 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotararii Consiliului Local 159/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Petroşani, în calitate de partener la proiectul „SPRINT pentru integrarea tinerilor”, propus spre finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă Bucureşti.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 14 martie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed