Invitatia nr. 6 din 27-2-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 27 februarie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor art.3 litera b) din H.C.L 289/2010 modificata si completata prin HCL 232/2011, privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local si/sau asigurarii fondurilor necesare co-finantarii proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2012-2013, semestrul II în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Casa de Cultură a Sindicatelor “Ion Dulămiţă” Petroşani, al spectacolului “Muguraş de primăvară”, ce va avea loc la Petroşani, pe data de 1 Martie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al concursului „Serbările Zăpezii” – ediţia a X-a, în luna martie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei aflate în sold la data de 31.XII.2012 datorate de către persoanele fizice şi juridice.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Petroşani care vor funcţiona în anul şcolar 2013-2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind instituirea unor contravenţii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al H.C.L. Nr.172/2008 privind aprobarea reglementării transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.22/2000 privind suspendarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul Municipiului Petroşani ce nu deţin autorizaţii de funcţionare eliberate de Primăria Municipiului Petroşani sau care nu îndeplinesc condiţii de eliberare a autorizaţiei de funcţionare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Anexei la HCL 248/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Umanitară Carbo Gremium a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918,nr.90, în suprafaţă de 15,60 mp.,
pe o perioadă de 3 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului privat
al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru analizarea
solicitărilor de locuinţe sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.207/2010.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei Plan Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente: Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp. situată în str. Nicolae Bălcescu – zona Muzeului Mineritului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,00 mp. situată în str. Cloşca-intersecţie cu DN 66.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp. situată în str. Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8,5 mp. situată în str. Gen. V.Milea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.116/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a fostului cinematograf ,,Victoria”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp. situat în strada Independenţei (lângă Staţia Meteo).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 18 mp. situat în strada 1 Decembrie 1918, garaj nr.561.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
30.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului CĂLIN PETER NETZER.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31. Raportul de activitate al viceprimarului Primarului Municipiului Petroşani -d-na Niţă Dorina Veronica ,pe anul 2012.

32. Raportul de activitate al viceprimarului Primarului Municipiului Petroşani -dl. Cornea Claudiu Lucian, pe anul 2012.

33.Raportul de deplasare întocmit de Primarul municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi.

34.Raportul de deplasare întocmit de dl. consilier local Nicolae Iliaş.

35.Diverse

Petroşani,21 februarie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed