Invitatia nr. 6 din 12-3-2014

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 12 martie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.82/2014, privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 22.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al conferinţei ,,Suflet românesc”, susţinută de Dan Puric, în data de 14 martie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului consilier Rad Mihail Marius la un schimb de experienţă ce va avea loc în Regatul Unit al Marii Britanii, în perioada 23-26 martie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 11 martie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed