Invitatia nr. 5 din 22-2-2012

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 22 februarie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 43.581,29 lei pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţie ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Reabilitare strada Aviatorilor de la intersecţia cu micropiaţa şi racord la DN 66, L=324 m, municipiul Petroşani, jud.Hunedoara” .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare strada Avram Iancu vis-a-vis de zona bl.10 şi bl.12 din municipiul Petroşani, km 0+430-km 0+625, jud.Hunedoara”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea străzilor 9 Mai şi Aleea Trandafirilor, L=1205 m, municipiul Petroşani, jud.Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare străzi în zona primăriei Petroşani, L=2015 m, municipiul Petroşani, jud. Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Reabilitare străzi din cartierul Aeroport, L=1809m, municipiul Petroşani, jud.Hunedoara” .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,21 februarie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed