Invitatia nr. 4 din 31-1-2012

SEDINTA ORDINARA

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
P R I M A R

INVITATIE

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 31 ianuarie 2012, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local şi a Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pentru trimestrul IV 2011.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Imprumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pentru trimestrul IV 2011.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Petroşani pe anul 2012
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe centre de execuţie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2011 – 2012 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei aflat în sold la data de 31.XII.2011 şi datorate de către persoanele fizice şi juridice.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunicatră „APA VALEA JIULUI” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociaţi al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea organizării unei manifestări dedicate „Zilei Indrăgostiţilor”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator a Cupei Telescaun Parâng – ediţia XXXI-a
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune pentru serviciul public de transport pe cablu încheiat cu S.C. Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor”, în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe sociale din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a două imobile din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport, în proprietatea publică a municipiului Petroşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului „Cabina Poartă” situată în strada Cărbunelui şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 521 mp.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp, situată în strada Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2500 mp, situată în strada Cărbunelui.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp, situată în strada Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11,0 mp, situată în strada Gen.V.Milea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 17 mp, situată în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp., situată în strada Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 37,26 mp., situată în strada Stefan cel Mare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 32 mp., situat în strada Nicolae Bălcescu, nr.10.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 25 mp., notat în CF nr.62688 nr.cad.62688 către doamna Bonţa Manuela.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 935 mp., notat în CF 62081 Petroşani, situat în strada Nicolae Bălcescu, nr.10.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor aferente garajelor, către proprietarii acestor construcţii în baza dreptului de preempţiune.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului situat în strada Voievodului, nr.12.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 183,0 mp., situată în strada 22 Decembrie, nr.1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 28 mp. a spaţiului deţinut de Organizaţia municipală Petroşani a Partidului Social Democrat, situat în strada 1.Decembrie 1918, nr.90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

31. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Petroşani pe anul 2011.

32.Raport privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei conform Legii nr.34/1998 de către Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani, în anul 2011.

33.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2011.

34.Raport statistic privind activitatea S.P.L.A.S. în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul al II-lea 2011.

Petroşani, 25 ianuarie 2012

PRIMAR
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed