Invitatia nr. 4 din 24-1-2013

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 24 ianuarie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Imprumuturilor Interne al Municipiului Petrosani pe anul 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2012
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al CUPEI TELESCAUN PARÂNG SKI ALPIN – ediţia XXXII în 16 februarie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor septembrie-decembrie 2012
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre Privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.300/2012 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “ Branşare individuală la reţeaua de apă a apartamentelor din blocul social Pavilion D3, str. Tudor Vladimirescu în municipiul Petroşani “.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru folosirea teleskiului dobândit prin contractul de comodat de la S.C. Gerom Internaţional S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al H.C.L. nr.125/2006 privind înfiinţarea
Registrului datoriei publice locale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
la nivelul Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 33 mp. situată în str. 9 Mai, în scopul extinderii unui spaţiu comercial.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 66 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918- Zona Parcului Comunităţii Europene.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 37,26 mp. situată în str. Ştefan cel Mare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 41 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 10 mp. situat în str. 22 Decembrie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 81 mp. situat în str. 1 Mai, nr.35.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 52 mp. situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.10 ( Piaţa Agroalimentară, amplasament 20, celulele 6 şi 7).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 193 mp. situat în str. Micu Klein, nr.4/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 474 mp. situat în str.1 Mai, nr.35.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 154 mp. situat în str. Tăbăcari, nr.1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 1420 mp. , respectiv 200 mp. situate în str. Stadionului, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Petroşani pe anul 2012.

26.Raport statistic privind activitatea SPLAS în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2012.

27.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2012.

28.Diverse

Petroşani,18 ianuarie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed