Invitatia nr. 4 din 21-2-2014

SEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI, CE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 27 FEBRUARIE 2014

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 27 februarie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2014 încheiată cu Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani prin Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani şi Fundaţia ,,SF. Francisc” – Centrul de zi ,,Cor Iesu” Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă din bugetul local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei pentru organizarea manifestării dedicate Zilei Internaţionale a Femeii 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al concursului „Serbările Zăpezii” – ediţia a XI-a, în luna martie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Secţia Numismatică Petroşani la organizarea celei de-a VI-a ediţii a Congresului Naţional de Insignografie din România.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii cu Instituţia Prefectului-judeţul Hunedoara a Protocolului privind constituirea Punctului de lucru al SPCEEPS Hunedoara în incinta sediului Primăriei Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea delegării directe a gestiunii ,,Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân” către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
la nivelul Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun Petroşani-Varpalota pentru anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii costurilor de încălzire şi a apei calde menajere furnizate de S.C.Termoficare S.A., către Centrul de Plasament ,, Cor Iesu’’ Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a unor persoane fizice.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Columbofilă Petroşani, a spaţiului situat în str. Constructorul, nr.2, în suprafaţă de 16,65 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea destinaţiei suprafeţei de 60 mp. teren proprietate publică a municipiului Petroşani şi aflat în administrarea Spitalului de Urgenţă Petroşani pentru proiectul ,,Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Cinematograf Unirea” situat în str. Aviatorilor, nr.2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 9,75 situată pe str. Avram Iancu, bl. Nr.9, în scopul extinderii salonului de coafură existent.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 200 mp. situată în Masivul Parâng, în vederea construirii unei pensiuni turistice.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Venus, zona PT nr.2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp. situată în str. Venus, zona PT nr.2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Venus, zona PT nr.2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Al. Crângului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. fiecare, situate în str. Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp. situată în Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Al. Crângului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 13 mp. situată în str. Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 12,98 mp. Şi 4,52 mp., situate în str.1 Decembrie 1918, zona Piaţa Victoriei, lângă pasarela CFR.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.4 al HCL 383/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp, situat în strada Vişinilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp. situat în strada Anghel Saligny, nr.4.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 40 mp. situat în strada Aviatorilor, zona blocului nr.34.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 216 mp. situat în strada Salcâmilor, nr.6.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1000 mp. situat în strada Cireşilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 70 mp. situat în strada Timişoara, nr.19/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 305 mp. situat în strada Prundului, nr.9.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
35.Proiect de hotărâre Privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului ULRICH ERNEST.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul cu ocazia Nedeii Troiţei care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15.08.2014.
Iniţiatori :
Viceprimarul Municipiului Petroşani
Niţă Dorina Veronica
Consilier local Petru Drăgoescu

37. Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Petroşani pentru anul 2013.

38.Diverse

Petroşani, 21 februarie 2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed