Invitatia nr. 36 din 19-12-2013

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2013, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :
PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului împrumutului intern al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2013 .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea tipăririi volumului ,,Valea Jiului la începutul secolului XX” aparţinând autorilor Mircea Baron, Iosif Andraş şi Eduard Wersanski.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor august-noiembrie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate de către Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi a taxelor pentru anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată acesteia pe anul 2014, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 al HCL nr.185/2007 pentru aprobarea cuantumului garanţiei de refacere a terenului în vederea obţinerii autorizaţiei de săpare de către persoanele fizice şi juridice care execută lucrări pe domeniul public al municipiului Petroşani, până la aducerea terenului la forma iniţială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Petroşani până la intrarea în efectivitate a contractului ce urmează a fi atribuit.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 14702/2003 pentru imobilul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4251/2005 pentru imobilul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1 mp., situată în str.Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp., situată în str.Slătinioara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 30 mp. situat în strada Vişinilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 1011 mp., situat în strada Păunilor, fără număr.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului SZUHANEK IMRE.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

24.Raport privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol 2010-2014, pentru semestrul II al anului 2013, conform art.7-alin.4 din Ordinul nr.95/153/1998/3241/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014.

25.Diverse

Petroşani, 13 decembrie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed