Invitatia nr. 35 din 6-12-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 6 decembrie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 13 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Serviciul Public ,,Administraţia Pieţelor” a bunurilor rezultate din implementarea proiectului ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng” , inclusiv a telescaunului existent.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 5 decembrie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed