Invitatia nr. 34 din 26-2-2015

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26 februarie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.3/2015 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2015-2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune a serviciilor sociale pe anul 2015 la nivelul municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală şcolară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2015 încheiată cu Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea cinematografului „VICTORIA” din municipiul Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Petroşani la subprogramul
„Săli de cinema” din cadrul „Programului naţional de construcţii de interes public sau social”, derulat de Compania Naţională de Investiţii – S.A, în vederea realizării investiţiei Reabilitarea şi modernizarea cinematografului „VICTORIA” din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun Petroşani-Várpalota
pentru anul 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.15/2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani şi a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
la nivelul Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.3740/2012 încheiat cu Partidul Social Democrat – Organizaţia Petroşani, cu 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.7/66/2002 încheiat cu dl. Paşca Saturn Cornel.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.59/2008 încheiat cu dl. Drîmbărean Emil Daniel
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.32/2005 încheiat cu dl.Neamţu Ion.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.56/2005 încheiat cu A.F. Olvedi Marinela.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.73/2009 încheiat cu Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Petroşani I.F.N.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.76/2009 încheiat cu C.M.I. Odae Lăcrămioara şi C.M.I. Vanko Ioan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1/2006 încheiat cu Societate Profesională Notarială Birou Notarial Băcilă Notari Publici Asociaţi Băcilă Maria- Dorina şi Băcilă Oana- Maria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.24/2005 încheiat cu Biserica Penticostală Filadelfia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.8/67/2002 încheiat cu S.C.EUROANA COMERŢ S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.62/2005 încheiat cu S.C.ANTCON DINU S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.12/2005 încheiat cu S.C.L&D Aliment S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.39/2005 încheiat cu S.C.L&D Aliment S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Viitorului, notată în CF nr.64125 Petroşani, nr.cadastral 64125.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp. situat în strada Viitorului, garaj nr.4
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic ,,Apollonius”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

33. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Petroşani pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014.

34.Diverse

Petroşani,20.02.2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed