Invitatia nr. 33 din 28-11-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
P R I M A R
I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 noiembrie 2013, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea tipăririi volumului ,,Valea Jiului la începutul secolului XX” aparţinând autorilor Mircea Baron, Iosif Andraş şi Eduard Wersanski.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.104/2013 pentru acordarea unor beneficii sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Grădiniţa P.P. Nr.3 Petroşani şi Municipiul Petroşani pentru promovarea şi implementarea proiectului ,,Şcoala pentru sănătate”, din cadrul Programului socio-educativ,,Pro Familia”, derulat de către Grădiniţa P.P. Nr. 3 Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Casa Pro Urbis Petroşani” a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 22,42 mp., pe o perioadă de 10 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara a spaţiului situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă, în suprafaţă de 35,36 mp., pe o perioadă de 3 ani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 11,85 mp., situat în str. Zorilor, bl.1, în scopul extinderii şi amenajării unui salon de înfrumuseţare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2 mp., situată în str. Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 36,00 mp., situată în str. Şt.O.Iosif.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp., situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp., situată în str. Şt.O.Iosif, lângă Cimitirul Central, în vederea construirii unui garaj.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp., situată în str.Eroilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp. Situat în strada Viitorului-garaj nr.28.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului construcţie situat în str. Funicularului, nr.1/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind amplasarea unui ceas stradal în zona pietonală a Centrului civic din municipiul Petroşani .
Iniţiator : Consilier local
Pascu Viorel

20.Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2012.

21.Raport de deplasare la Varpalota

22. Raport de deplasare în Finlanda.

Petroşani, 22 noiembrie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed