Invitatia nr. 32 din 28-1-2015

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 ianuarie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe centrele de execuţie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/preşcolar/an
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 43.901 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând contribuţia aferentă anului 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 21.950,50 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. Termoficare Valea Jiului reprezentând cotizaţia pentru anul 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.500 lei în vederea achiziţionării unor medalii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii și a organigramei Direcției de asistență socială Petroșani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani a secţiei de înot.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani şi a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a obiectivului de investiţii ,,Bazin de înot didactic şcolar” către Club Sportiv Municipal Jiul Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în comodat a teleskiului aparţinând Fundaţiei Sfânta Maria Valea Jiului pe perioada 1.02.-31.03.2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public
al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru analizarea
solicitărilor de locuinţe sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire şi teren pentru Asociaţia ,,Aşezământul Providenţa Divină Iulian Misionarul”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20. Raport anual privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei în anul 2014 de către Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani.

21.Raport statistic privind activitatea direcţiei de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe anul 2014.

22.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2014.

23.Diverse

Petroşani,22 ianuarie 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed