Invitatia nr. 32 din 20-11-2013

ȘEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 20 noiembrie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.200 lei pentru organizarea evenimentului cultural ,,Portret regizoral Alexandra Gulea” .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Bunicii Văii Jiului “a unei părţi din imobilul situat în str. Dărăneşti, nr.9 şi a terenului în suprafaţă totală de 1350 mp. din care 510 mp.suprafaţă construită ,notat în CF 60824 Petroşani, nr. cadastral 60824-C1, pe o perioadă de 10 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 19 noiembrie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed