Invitatia nr. 30 din 24-10-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
P R I M A R

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 24 octombrie 2013, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului local şi a Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pentru trimestrul III al anului 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pentru trimestrul III al anului 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială „I.G.Duca” şi Asociaţia Klavier Art al Festivalului – concurs Klavier Art, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 6 – 8 decembrie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2014 de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de asistenţă socială Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2013 – 2014” în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

9.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la HCL nr.79/2013 privind avizarea preţurilor pentru transport pe cablu (telescaun) – zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Serviciului Public Administrarea Domeniului public şi Privat, în calitate de membru afiliat cu Bursa Română de Mărfuri SA.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 14979/2003 încheiat cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România – Filiala Valea Jiului Petroşani pentru spaţiul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spaţiu din imobilul situat in str. 1 Decembrie 1918, nr.90 in suprafata de 49,24 mp.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 18 mp, situată în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 76 mp, situată în strada Venus.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp situată în strada Independenţei, zona bl.33.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20 mp situată în strada Eroilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20,00 mp situată în strada Vilelor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20 mp situată în strada General Vasile Milea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp situată în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a trei parcele de teren situate în strada 9 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp situată în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 21 mp fiecare, situate în strada Eroilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 27 mp situată în strada Stefan cel Mare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22 mp situată în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp situată în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20 mp situată în strada Eroilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp situată în strada G-ral Dragalina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 23 mp situată în strada Eroilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 19 mp fiecare situate în strada Eroilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 22 mp, fiecare, situate în strada General Vasile Milea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp situată în strada Independenţei – zona PT 4.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3734 mp situată în zona Parcului Industrial.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 8293 mp, situat în strada Stadionului fără număr.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6103 mp situată în strada Stadionului fără număr.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

35.Proiect de hotărâreprivind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Şcolii Primare ,,Din Amici” .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

36. Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul III 2013.

37. Diverse.

Petroşani,18 octombrie 2013

PRIMAR
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed