Invitatia nr. 29 din 29-11-2012

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 29 noiembrie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 13,30, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 320 mp., situat în str. Ion Creangă, nr.16, către S.C.NOVA SERV VALEA JIULUI S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 28 noiembrie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed