Invitatia nr. 28 din 26-9-2013

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI, CE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26 septembrie 2013, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilelor în care au funcţionat Şcoala Generală cu clasele I – IV Maleia, Şcoala Generală cu clasele I – IV Dărăneşti şi Şcoala Generală cu clasele I – IV Surduc.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.9279/09.06.2012 încheiat cu Asociaţia „Thumende – Valea Jiului”, cu 3 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personaluluididactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor martie – iunie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 25 mp, situat în strada General Vasile Milea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţa totală de 32 mp, situat în strada Stefan cel Mare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 18 mp, situat în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp, situat în strada Vişinilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 8,10 mp situată în strada C-tin Mille, bloc 2, scara 2, apt.24 – parter, în scopul extinderii unui cabinet stomatologic.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de câte 22 mp fiecare, situate în strada Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

11.Raport privind deplasarea în oraşul înfrăţit Smedjebacken.

12. Diverse.

Petroşani, 19 septembrie 2013

PRIMAR
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed