Invitatia nr. 28 din 26-11-2012

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26 noiembrie 2012, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 14.00, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea premierii echipei de salvatori minieri, câştigători ai fazei naţionale a “Concursului naţional de salvare subterană şi de suprafaţă”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind implicarea Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de grupul de iniţiativă din cadrul Forumului Pro Urbis, al concursului “Alimentaţia sănătoasă cu ajutorul fructelor”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 23 noiembrie 2012

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed