Invitatia nr. 27 din 27-11-2014

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 27 noiembrie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară Kandila a evenimentului ,,Crăciunul Vârstnicilor”, în data de 20.12.2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Petroşani” d-nei Mariana Gheorghe.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic şcolar” situat in Municipiul Petroşani, str.Oituz şi a tarifelor ce se vor aplica în desfăşurarea activităţii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a obiectivului de investiţii
,,Bazin de înot didactic şcolar” către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public
şi Privat
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Acordului de Asociere între Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi municipiile Petroşani, Vulcan, Lupeni şi oraşele Aninoasa şi Uricani, prin consiliile locale respective, în vederea realizării Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz ,,GREEN LINE VALEA JIULUI – VEST”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.15807/2009 încheiat cu Federaţia Naţională a Muncii, cu 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15133/2003, încheiat cu Liga Naţională a Expropriaţilor din România – Filiala Valea Jiului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 27,73 mp.situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.90 către Partidul Democrat Liberal-Organizaţia Petroşani pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii teleskiului aparţinând Fundatiei Sfânta Maria Valea Jiului pe perioada 1.12.2014-31.03.2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.197/2011.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str. Saturn.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 121 mp., situată în Masivul Parâng.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 380 mp., situată în str. Avram Iancu, zona fostului ,,Cinematograf Parângul”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 34 mp. situat în strada Aviatorilor, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 868 mp. situat în str. Gen. Vasile Milea, nr.23.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1360 mp. situat în str.Piscului, nr.10.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1043 mp. situat în str.Piscului, nr.10 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „ Grijă, atitudine şi respect pentru oraşul meu”.
Iniţiatori : Consilieri locali
Pascu Viorel, Rus Ioan, Postolache Costel,
Grigoriu Lavinia, Nicolae Florin, Sipeţan Leodor Marcel

23.Diverse

Petroşani,21.11.2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed