Invitatia nr. 27 din 12-9-2013

şEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
P R I M A R

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 12 septembrie 2013, în Sala de şedinte a Consiliului Local, începând cu ora 15,00 având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării municipiului Petroşani la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional în vederea achiziţionării unui autoturism.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei necesară organizării celei de-a III a ediţii a Târgului de produse tradiţionale, în perioada 3-5 octombrie 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

Petroşani 12 septembrie 2013

PRIMAR
FLORIN TIBERIU IACOB – RIDZI

Comments are closed